Розвиток музичних здібностей

Виховання чуття ритму у скрипалів-початківців

Виховання чуття ритму у скрипалів-початківців

Однією з передумов успішного оволодіння грою на інструменті є розвиток у музиканта чуття ритму. Відчуття ритму є основою успішності музичного навчання як дитини, так і дорослого. Музичний ритм – це “закономірний розподіл у часі ритмічних одиниць (ритмічний малюнок), який підпорядковується регулярному чергуванню сильних і слабких часток (метр), що здійснюються з…